Εσείς κάνατε LIKE στο Fan Page μας?

Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες Εκτύπωση E-mail

Σκοπός της Ειδικής Αγωγής είναι το παιδί να αναπτύξει και να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο στον μορφωτικό τομέα όσο και στην κοινωνική προσαρμογή, να αποκτήσει ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να συμμετέχει ως ενεργό μέλος στην κοινωνία καλύπτοντας τις ιδιαίτερες δυνατότητες και ανάγκες του. Η σύγχρονη Ειδική Αγωγή, ως αναπόσπαστο τμήμα της Γενικής Αγωγής, έχοντας απομακρυνθεί από το παραδοσιακό ιατροβιολογικό μοντέλο, δίνει έμφαση στις δυνατότητες και ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά και στην παράλληλη στήριξη του κοινωνικού πλαισίου του παιδιού μέσα από τον διεπιστημονικό σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικό-διδακτικοθεραπευτικών προγραμμάτων παρέμβασης και αντιμετώπισης. 

Στην Ειδική Αγωγή εντάσσονται τα  προγράμματα:

  • Ειδικής μάθησης όπου στόχος είναι η εκπαίδευση, ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών και των παράλληλων αναπτυξιακών λειτουργιών του παιδιού έτσι ώστε να υποβοηθηθεί κατάλληλα στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει στις ανάγκες πλαισίων συστηματικής αγωγής και εκπαίδευσης.
  • Αυτονόμησης και Κοινωνικοποίησης όπου στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την ομαλή ένταξη του παιδιού στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον στο μέτρο των δυνατοτήτων του και της υποκείμενης διαταραχής (π.χ. κυκλοφοριακή αγωγή, αυτόνομη διαβίωση, επαγγελματικός προσανατολισμός).
  • Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα με τα οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας, του δημιουργικού παιχνιδιού, της συγκέντρωσης, οργάνωσης και οριοθέτησης  μέσα από ευχάριστες δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς και μέσα από το παιχνίδι.

Τα θεραπευτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής είναι εξατομικευμένα και παρέχονται σε:

  • Παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
  • Παιδιά με περιορισμένες δυνατότητες ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Παιδιά με διγλωσσία
  • Παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
  • Παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 

        

Online Επισκέπτες

Έχουμε 21 επισκέπτες συνδεδεμένους